Fast Track

Intensywny kurs przygotowanym specjalnie dla ambitnej młodzieży na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym, szczególnie dedykowanym osobom z trzeciej i czwartej klasy szkoły średniej, przygotowującym się do egzaminu maturalnego na poziomie zaawansowanym oraz egzaminów First (FCE – poziom B2) lub Advanced (CAE – poziom C1). Osoby z klas niższych, w tym nawet z ostatnich klas szkoły podstawowej, które już osiągnęły znaczną swobodę w komunikacji ustnej i pisemnej, mogą również uczestniczyć w kursie Fast Track. 

Wykorzystaj nasze doświadczenie i wiedzę, aby rozwijać swoje umiejętności językowe na najwyższym poziomie.  Nasza szkoła językowa jest miejscem, gdzie uczniowie otrzymują wsparcie doświadczonych nauczycieli, którzy angażują się w pomoc każdemu uczniowi. Stwarzamy atmosferę sprzyjającą aktywnej nauce, kreatywności i rozwijaniu umiejętności językowych. W ramach kursu Fast Track młodzież jest objęta darmowymi programami Test Track oraz Help Track. Test track to regularne, dodatkowe spotkania podczas których młodzież przystępuje do próbnych egzaminów maturalnych lub egzaminów Cambridge, a Help track to możliwość darmowych konsultacji i pomocy w nadrobieniu zaległości. 

 

W trakcie naszych zajęć skupiamy się na rozwijaniu umiejętności i kompetencji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na bardziej zaawansowanych egzaminach językowych. Trenujemy umiejętność pisania, pracujemy nad płynnością i swobodą w komunikacji, dążąc jednocześnie do opanowania poprawnej wymowy. W trakcie zajęć zapoznajemy się również z bogatą gamą zaawansowanych konstrukcji gramatycznych, rozbudowujemy zasób słownictwa oraz ćwiczymy słowotwórstwo.

Na kursie Fast track dbamy o zrównoważone doskonalenie wszystkich kompetencji językowych:

  1. Mówienie: Ćwiczymy płynne i precyzyjne wyrażanie swoich myśli, zarówno w sytuacjach codziennych, jak i bardziej formalnych. Uczymy się argumentacji, prezentowania swoich opinii, a także prowadzenia dyskusji w grupie. Dodatkowo, pracując nad wymową, akcentem i intonacją, budujemy pewność siebie ucznia podczas komunikacji ustnej.
  2. Pisanie: Rozwijamy umiejętność tworzenia spójnych i logicznych tekstów. Poznajemy techniki planowania, organizacji i redagowania tekstu, a także doskonalimy swoje umiejętności gramatyczne i leksykalne.
  3. Słuchanie: Poprzez różnorodne ćwiczenia rozwijamy umiejętność słuchania ze zrozumieniem. Nasi nauczyciele wprowadzą uczniów w świat różnorodnych akcentów i stylów mówienia, co pomaga przyzwyczaić się do różnych odmian języka angielskiego.
  4. Czytanie: Pracujemy nad technikami czytania ze zrozumieniem rozmaitych typów zadań. Analizując różnorodne teksty rozwijamy umiejętności dedukcyjne, wnioskowanie na podstawie kontekstu oraz rozumienie globalne i szczegółowe.
  5. Gramatyka i słownictwo: W ramach kursu Fast track doskonalimy umiejętności gramatyczne i rozwijamy zasób słownictwa na poziomie zaawansowanym. Poprzez różnorodne ćwiczenia poznajemy i utrwalamy różne struktury gramatyczne, idiomy, zwroty oraz słownictwo związane z różnymi tematami.