Cadet Clan

Intensywny kurs dla młodzieży z 7 i 8 klasy szkoły podstawowej.

Celem kursu jest uporządkowanie, uzupełnienie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji kluczowych w kontekście egzaminu ósmoklasisty (pisanie, słuchanie, czytanie ze zrozumieniem oraz test gramatyczno-leksykalny).

Nasz kurs jest opracowany w oparciu o autentyczne arkusze egzaminacyjne, a także nasze własne autorskie ćwiczenia oraz starannie wyselekcjonowane najlepsze materiały z różnych źródeł, które są dostosowane do wymagań egzaminu ósmoklasisty. Nasze materiały uwzględniają różnorodne tematy, które pozwalają uczniom rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, pisania i mówienia w języku angielskim..

 

My School jest szkołą językową, w której uczniowie otrzymują wsparcie doświadczonych nauczycieli, którzy angażują się w pomoc każdemu uczniowi. Stwarzamy atmosferę sprzyjającą aktywnej nauce, kreatywności i rozwijaniu umiejętności językowych. W ramach kursu Cadet Clan młodzież jest objęta darmowymi programami Test Track oraz Help Track. Test track to regularne, dodatkowe spotkania podczas których młodzież przystępuje do próbnych egzaminów 8klasisty, a Help track to możliwość darmowych konsultacji i pomocy np. w nadrobieniu zaległości. 

 

Zapisz swoje dziecko na nasz wyjątkowy kurs językowy i zapewnij mu solidne podstawy języka angielskiego, które będą stanowić trampolinę do dalszego rozwoju.