NGL Look

Program składa się z tematycznych jednostek lekcyjnych, które koncentrują się na różnorodnych obszarach, takich jak podróże, nauka, kultura, przyroda, zdrowie i wiele innych.

Podczas zajęć uczniowie zachęcani są do różnorodnych aktywności, które rozwijają wszystkie umiejętności językowe – czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Uczniowie mają możliwość ćwiczenia rozumienia tekstu, budowania słownictwa, rozwijania umiejętności gramatycznych, doskonalenia wymowy i uczestnictwa w autentycznych dialogach.

Kurs „Look” to nie tylko narzędzie do nauki języka angielskiego, ale także inspirujące źródło wiedzy o świecie-  National Geographic Learning konsekwentnie dostarcza wysokiej jakości materiałów edukacyjnych, które angażują i motywują uczniów, wspierając ich w osiąganiu sukcesów językowych i kulturowych.

Odkrywaj świat z kursem języka angielskiego „Look” wydawnictwa National Geographic Learning!

Program został zaprojektowany, aby rozbudzić ciekawość, poszerzyć wiedzę i rozwijać głębokie zrozumienie świata. Kurs „Look” oferuje unikalne i wciągające doświadczenie nauki języka angielskiego. Dzięki wielokulturowemu podejściu seria zachęca uczniów do doceniania różnych perspektyw i tradycji, kształtując empatię i szacunek dla innych. Poprzez eksplorację kultur, języków i środowisk z całego świata, uczniowie zyskują szersze spojrzenie na otaczającą rzeczywistość i rozwijają umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu w współczesnym świecie.

Podejście do nauczania języka angielskiego jest ukierunkowane na praktyczne zastosowanie języka w rzeczywistych sytuacjach komunikacyjnych. Podręczniki zawierają autentyczne materiały multimedialne i teksty, takie jak artykuły, zdjęcia i filmy, które czerpią z bogatego zasobu National Geographic. To umożliwia uczniom odkrywanie różnych aspektów świata, rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy kulturowej, jednocześnie doskonaląc umiejętności językowe.

Metody nauczania stosowane w serii „Look” są oparte na zasadach komunikatywności i interakcji. Uczniowie są zachęcani doaktywnego uczestnictwa w lekcjach, współpracy w grupach i dyskusjach.

Zaletą kursu jest także szeroki wachlarz ćwiczeń i gier, które angażują uczniów w praktyczne stosowanie języka. Materiały audio i wideo dostarczają autentycznych przykładów wymowy i akcentów, co pomaga w rozwijaniu umiejętności słuchania i rozumienia ze słuchu.